Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

12.10.2016
Ohje ennakko- ja vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä vuoden 2017 kuntavaaleissa on vahvistettu

12.2.2016
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015

17.12.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

22.7.2015 Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset pidetään julkaistuna kuuden vuoden ajan vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vuoden 2009 europarla-menttivaalien vaalin tulos vahvistettiin 10.6.2009 joten näiden vaalien ilmoitukset on poistettu julkaisusta.

Tehdyt ilmoitukset: Vaalirahoitus

Tehdyt ilmoitukset: Puoluerahoitus


Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitus-ilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitus-ilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeus-ministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Rekisteriseloste [pdf, 23 KB]